четвер, 15 лютого 2018 р.

ГОТУЄМОСЬ ДО ТЕМАТИЧНОЇ 9_КЛАС_ВУГЛЕВОДНІ


ВУГЛЕВОДНІ

1.    Які джерела вуглеводнів ви знаєте, їх склад?
2.    Який склад має природний та супутній нафтові гази?
3.    Перегонка нафти
4.    Застосування вуглеводнів
5.    Застосування продуктів перегонки нафти
6.    Серед наведених формул вуглеводнів випишіть формули
 насичених вуглеводнів(алканів) та ненасичених (алкенів та алкінів):
СН4, С7Н14 , С5Н8 , С22Н44 , С4Н10 , С6Н10
7.    Встановіть формулу насиченого вуглеводню, відносна густина якого за воднем становить 8.
8.    Обчисліть масу хлорометану, що утворився 
при взаємодії метану з хлором об’ємом 6,72л (н.у.)
9.    Перетворіть схеми реакцій на рівняння, 
дайте назви продуктам реакцій:
А) етан + А → С2Н5Cl                     
Б) етен +кисень →
В) етин + ___Cl2                    
6. Чи вистачить 7л кисню для спалювання 4л етану?


понеділок, 15 січня 2018 р.

ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКОГО ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2017-2018 н.р.

10 клас
Озернюк Іван
8 клас
Палатна Вікторія, Строкач Дар*я, Гаврищук Катерина

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ РАЙОННОГО ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2017-2018н.р.

11 клас
Редя Андрій
7 клас
Вікторов Костянтин, Кулініч Владислав, Ранський Дмитро, Куліш Євген
8 клас
 Палатна Вікторія, Строкач Дар*я, Гаврищук Катерина
9 клас
Кацалап Марія, Устименко Ілля
10 клас
Косицький Вадим, Лукіна Олександра, Озернюк Іван

понеділок, 27 листопада 2017 р.

8 КЛАС "ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК"

Узагальнення «Хімічний зв'язок» 

У завданнях 1–13 вкажіть одну правильну відповідь
1. Установіть ряд елементів, що розташовані в порядку зростання значень електронегативностей:
а) O, N, C;
б) N, P, As;
в)I; Br, Cl;
г) Li,Na,K.
2. Вкажіть тип хімічного зв’язку в молекулі йоду:
а) ковалентний полярний;
б) ковалентний неполярний; 
в) йонний.
3.  Вкажіть тип хімічного зв’язку в молекулі гідрогенсульфіду:
а) ковалентний полярний;
б) ковалентний неполярний;
в) йонний.
4. У молекулі води  спільна електронна пара зміщена до:
а) атома Гідрогену;
б) атома Оксигену;
в) розташована симетрично обох атомів.
5. Укажіть формулу сполуки з ковалентним неполярним зв’язком:
а) Nа;б) Nа2О; в) N; г)N2O.
6. Укажіть формулу сполуки з ковалентним полярним зв’язком:
а) Н2;  б) NаН; в) РН3; г) NН3.
7. Укажіть формулу сполуки  з йонним зв’язком:
а) Cl2; б) Cl2О; в) КCl; г) НCl.
8. Зазначте елементи, між якими утворюється йонний зв'язок:
a) Са та F; б) P  та O; в) F та F; г) N та Cl;
9. Укажіть  йон, електронна  будова якого співпадає з електронною будовою  атома Аргону:
а) O2-;         б) Mg2+ ; в) Al3+; г) S2-.
10. Що  спільного у будові атома Nа0  та йона Nа+ :
а) кількість електронів;
б) кількість протонів;
в) кількість нейтронів;
г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні?
11. Укажіть речовину з атомною кристалічною ґраткою:
а) кальційхлорид; б) вода; в) графіт; г) залізо;
12. Укажіть речовину з молекулярною кристалічною ґраткою:
а) натрій хлорид;  б) вуглекислий газ; в) кисень; г) алмаз.
13. Вкажіть речовину з йонною кристалічною ґраткою:
а) графіт; б) натрій хлорид; в) вода; г) залізо.

У завданнях  14–18  встановіть відповідність:
14.  …між формулами сполук  та типами  зв’язків.
1  І2                А йонний
2  НІ              Б ковалентний  неполярний
3  СаІ2           В ковалентний  полярний

15.  …йона елемента та електронної формули.
Йон елемента      
Електронна формула
1+
А1s2
2 К+
Б 1s22s26
3 Н+
В 1s22s263s26
4 Li+
Г 1s0

Д 1s22s263s1

16. …типу кристалічної ґратки та формули речовини.
Тип кристалічної ґратки
Формула речовини
1 йонна
А N
2 атомна
Б SіО
3 молекулярна
В КCl 

Г Са

17. …йона елемента до кількості протонів та електронів.

Йон елемента   
Електронна формула
1 Br-
А19 р+ та 20е-
2 К+
Б 26 р+ та 24е-
3 Al3+
В 13 р+ та 16е-
4 Fe2+
Г 36 р+ та 37е-

Д 13 р+ та 10е-

Е 19 р+ та 18 е-

18.  …типу кристалічної ґратки до властивості речовини
Тип кристалічної гратки
Властивість речовин
1 йонна
А леткі
2 атомна
Б проводять електричний струм
3 молекулярна
В дуже тверді 

Г перетворюються на рідину

Завдання з відкритою відповіддю
19. Встановіть  тип хімічного зв’язку у таких сполуках:
а) РH3; б) CаBr2; в) SО2. За допомогою спрощених електронних формул зазначте процес утворення хімічного зв’язку.
20. Установіть елементи, що мають електронні формули:
1s22s263s1 та 1s22s24 . Запишіть формулу сполуки, що утворена атомами цих елементів та вкажіть тип хімічного зв’язку.
21. Обґрунтуйте, що є спільним та відмінним в електронній будові йона S2- та Cа2+.
22. Елемент головної підгрупи VI групи утворює вищий оксид, відносна молекулярна маса якого становить 80. Встановіть елемент, запишіть формулу вищого оксиду, спрогнозуйте тип його кристалічної ґратки та фізичні властивості цієї речовини.