середа, 15 листопада 2017 р.

9 КЛАС ТЕМА"РОЗЧИНИ"

Узагальнення знань з теми «РОЗЧИНИ»

1.                 Укажіть фізичне явище, що супроводжує розчинення сульфатної кислоти у воді:
А) розігрівання розчину;                В) охолодження розчину;
Б) виділення газу;                           Г) поява світла.
2.                 .Укажіть сполуки, які в розплавленому стані електролітами є :
А) кислоти;                 В) кислоти та основи;
Б) солі;                       Г) солі та основи
3.                 Укажіть формулу слабкого  електроліту:
А)AlCl3,        б)  BaSO4,         В)NaOH,             Г) HCl
4.                 Укажіть формулу сполуки, яка  у водному розчині  дисоціює з утворенням йонів OH-:    
А)  Ba(OH)2,    Б)  Pb(OH)2 ,      В) Fe(OH)2     Г) Zn(OH)2
5.                  Укажіть реагент, за допомогою якого можна визначити сульфат – йон у розчині:
А) натрій нітрат   Б) цинк нітрат   В) барій нітрат   Г) алюміній нітрат
6.                 Укажіть, які пари йонів не можуть одночасно знаходитись у розчині:
А) Fe3+  та Cl-   Б) Fe3+  та OH-   В) Fe3+  та  SO42-  Г) Fe3+   та NO3-
7.                 Укажіть, між якими парами речовин реакції йонного обміну відбуваються практично до кінця:
А) калій гідроксид + натрій нітрат           
Б) магній сульфат + натрій гідроксид
В) літій гідроксид + натрій сульфат
Г) хлорид на кислота + натрій бромід
У завданнях 12 - 15 встановіть відповідність
8.                 Знайдіть відповідність  між частинками речовини та відповідними формулами:
А) катіони;    1) Fe2+, 2) Cl-  3) Ca2+
Б) аніони;       4) NO3- 5) Na+ 6) Zn2+
9.                  Між правими та лівими частинами рівнянь реакцій дисоціацій поданих схемами
А) AlCl3→                    1)  Fe3+  +  SO42-   
Б) Fe2(SO4)3 →               2) Al3+  + 3Cl-
                                                3) 2Fe3+  + 3SO42-
                                      4) Al3+  + Cl3-
10.             Між реагентами та скороченими йонно – молекулярними рівняннями
А) Fe2++ 2OH-  = Fe(OH)2↓       1) ферум(ІІІ) хлорид + натрій гідроксид
Б) Ag+  + Cl- = AgCl↓              2) аргентум(І) нітрат + натрій хлорид
                                                3)  ферум(ІІ) нітрат + барій гідроксид
                                               4)  аргентум(І) фторид + хлоридна кислота
11.             Між кольором осаду та напівсхемою рівняння реакцій
А) білий сироподібний                        1) барій хлорид + сульфатна кислота
Б) білий, не розчинний у НNO3      2) барій хлорид + натрій карбонат
                                                                   3) арґентум(І) нітрат + натрій бромід
                                                                  4) арґентум(І) нітрат + хлоридна кислота

Завдання з відкритою відповіддю
12.            Класифікуйте речовини на електроліти та неелектроліти. Напишіть, якщо можливо, їх формули. Напишіть дисоціацію вибраних електролітів:
Ферум(ІІ) нітрат, магній гідроксид, цинк бромід, сульфітна кислота, кисень, натрій гідроксид, карбон(ІV) оксид
13.            Які з реакцій йонного обміну відбуваються до кінця? Чому? Відповідь підтвердить повними та скороченими йонними рівняннями:
а)  Ba(OH)2 +Na2SO4 →  б) Ba(NO3)2+ NaCl→   в) Mg(OH)2 + HCl
14.            На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне та повне йонне рівняння:
2H+ + S2- = H2S↑;
15.            Знайти кількість речовини сульфатної кислоти та масу води, які необхідно узяти для приготування розчину масою 300г з масовою часткою кислоти 9,8%.
16.             До 300г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% додали магній хлорид. Обчисліть масу осаду, що утворився.


понеділок, 23 жовтня 2017 р.

Складання графічної та електронної формул Хлору.
1. Хлор – елемент 3 періоду, отже має три енергетичні рівні; протонне число - 17, отже, атом має 17 електронів, які розміщуються на трьох рівнях.


2. Записуємо графічну формулу для атома Хлору.            
На першому енергетичному рівні розміщено   1s-орбіталь,
 на другому - 2s та 2p- орбіталі, 
на третьому - 3s , 3p та 3d – орбіталі.
3. Заповнюємо їх електронами, число яких розраховано 
для кожного енергетичного рівня ( крім зовнішнього) за формулою  2n2

4. Записуємо електронну формулу Хлора: 1s22s22p63s23p5.
Оскільки d-орбіталь атома Хлора не заповнена у електронній формулі її можна не записувати

За електронною формулою атома можна також визначити елемент та його розміщення у Періодичній системі.
 Наприклад: Електронна формула атома -1s22s22p63s23p3
Додаємо  верхні числові індекси та отримуємо загальну кількість електронів в атомі цього елемента: 2+2+6+2+3=15. Оскільки кількість електронів співпадає з протонним числом, то цей елемент – Фосфор.

середа, 4 жовтня 2017 р.

РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОНІВ


1. Фосфор елемент 3 періода, отже, електрони, що рухаються навколо  його ядра розташовані на трьох енергетичних рявнях.
2. Порядковий номер Фосфора 15, тому електронна оболонка атома Фосфору складається з 15 електронів, які розподіляються по енергетичним рівням за формулою:

Nmax (e-) = 2n2 ,
де n – номер енергетичного рівня.

На першому енергетичному рівні розміщується 2 електрони, на другому – 8, на третьому – зовнішньому, 15 - (2 + 8) = 5електронів.

ТАБЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА


субота, 29 липня 2017 р.

Очищення води

Очищення води для побутових потреб
  З давніх часів люди використовували воду для власних потреб.  Перед її застосуванням вони звертали увагу  на каламутність води, оскільки про розчинені в ній солі та  наявність бактерій, на той час, не було відомо. Крім   зовнішнього вигляду воду обов`язково випробували на  смак. Пізніше, для приготування їжі, воду почали очищувати. Перший відомий спосіб очищення води - кип’ятіння, другий – пропускання через шари піску та гравію.  Відомо, що  греки додавали у воду сухе вино, яке допомагало вбивати різноманітні хвороботворні організми.
Зараз люди для своїх потреб використовують переважно річкову воду,  яку очищують на водоочисних станціях. 

Це цікаво!
Перші фільтри для очистки води відомі з 1700-их років. Для їх виготовлення використали вовну та деревне вугілля.
Перша міська водоочисна станція була побудована у 1804 г. у Шотландії.

Зараз водоочисні станції є в усіх великих містах та навіть невеличких селищах нашого континенту. Це великі підприємства з багатьма спорудами різноманітного призначення. 

Етапи очищення води

1.Річкова вода потрапляє до водозбірника, проходить крізь металеві сітки і  залишає на них велике сміття, водорості та мул.
2.У відстійниках  за допомогою спеціальних речовин маленькі частинки каламуті збираються у великі згустки 
3.Вода фільтрується крізь шар піску та гравію
4.Потім воду знезаражують  хлором або озоном 
5. Очищена від домішок та знезаражена вода потрапляє у розподільник, звідки потужними насосами подається до наших будинків.
Це цікаво!
Перший водогін побудували ассірійці у 7-му сторіччі до н.е.  Ця споруда  заввишки 10 метрів і завдовжки 300 метрів переносила воду на 80 км.  Пізніше, римляни побудувати акведуки, які приводилися в дію силою тяжіння, і несли воду на великі відстані. В Римі було більше ніж 400 км акведука. Більшість акведуків було підземними, щоб вода не забруднювалась. Багато  методів побудови акведуків, які придумали римляни, й досі використовуються у  сучасних колекторах і системах водогону  
Результат пошуку зображень за запитом "акведуки"
                                     
Не секрет, що пити воду з крана все ж небажано. Для пиття та приготування їжі більшість родин доочищують водопровідну воду.пʼятниця, 5 травня 2017 р.

ГОТУЄМОСЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ"ВОДА, РОЗЧИНИ" 7 КЛАС

І. Виберіть одну правильну відповідь

1.  Виберіть твердження справедливе для розчинів
а.            Речовина, що за звичайних умов є рідиною
б.            Неоднорідна суміш твердої речовини та води
в.             Неоднорідна суміш рідини та води
г.             Речовини,  що змішані між собою
д.            Однорідна суміш, що складається з кількох компонентів
е.            Суміш, в якій частинки твердої речовини розподілені в будь - якій рідині

2.  Вкажіть  яке висловлювання відповідає означенню індикатора - це речовина, яка:
а.             не змінює забарвлення у чистій воді;
б.             змінює забарвлення у чистій воді;
в.             змінює забарвлення в лужному середовищі;
г.             не змінює забарвлення, якщо змінюється середовище
д.             змінює забарвлення в залежності від середовища;
е.            змінює забарвлення в залежності від навколишнього середовища;
ж.           змінює забарвлення в кислому середовищі;

3.       Виберіть аномальну властивість води
а.       Завдяки низькій теплоємності регулює підвищує температуру повітря
б.       Завдяки низькій теплоті плавлення викликає  повені
в.       Об’єм при плавленні зменшується
г.        Об’єм при охолоджені зменшується
д.       Густина речовини у твердому стані більша ніж густина речовини у рідкому стані

4.  Виберіть означення масової частки розчиненої речовини
а.   Визначають як добуток густини води на її об’єм
б.  Виражають як масу речовини, що можна розчинити у 100 г води за стандартних умов
в.   Відношення маси розчиненої речовини до об’єму розчину
г.   Відношення маси речовини до маси води
д.  Відношення маси розчиненої речовини до маси розчину
е.   Відношення маси розчиненої речовини до 1 кг розчинника

ІІ. Виберіть усі правильні відповіді
5   .  Виберіть формули кислотних оксидів у наведеному переліку
H2O2, Fe3O4, H3PO4,  CO2,  CaO,  SO2,  P2O5

6 .     Виберіть формули основних оксидів у наведеному переліку
H2O2, Na2O, H3PO4,  CO2,  CaO,  SO2,  NaOH

IІІ  Встановіть відповідність
7.     Встановіть відповідність речовини та забарвлення індикатора
Речовина:
А) луг;
Б) кислота;

Колір фенолфталеїну:
1) оранжевий;
2) малиновий;
3) рожевий;
4) безбарвний.

ІV. Перетворіть схеми на рівняння реакцій:
А) магній + кисень
Б) барій оксид + вода
В) хлор(ІІІ) оксид + вода


V. Розв'яжіть задачі
1.   3 кг цукру розчинили у 4 кг води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини.
2.   Обчисліть масу розчину з масовою частою речовини 20%, якщо маса розчиненої речовини становила 44 г.
3.   Обчисліть масу кислоти у розчині масою 32 кг, якщо масова частка кислоти становить 25%.
4.   Розчин солі масою 250 г  змасовою часткою речовини 20% спочатку нагріли, при цьму випарувалась вода об"ємом 150 мл, потім до утвореного розчину додали 15 г солі. Обчисліть масову частку речовини в утвореному розчині.