четвер, 10 листопада 2022 р.

9 клас_ Готуємось до тематичної роботи "Електроліти. Електролітична дисоціація"

 I. В розплавленому стані електролітами є :

А) кислоти та солі; Б) оксиди, луги, солі; В) кислоти та луги.
IIЗнайдіть відповідність:
А) катіони;    1) Fe2+, 2) Cl-  3) Ca2+
Б) аніони;       4) NO3- 5) Na+ 6) Zn2+
IIIУкажіть формули сильних електролітів:
AlCl3BaSO4NaOHHCl
IV. Які з наведених речовин дисоціюють в розчині з утворенням йонів OH-     
NaOHAl(OH)3 , Ba(OH)2
V .  Укажіть, які пари йонів не можуть одночасно знаходитись у розчині:
А) Al3+ та NO3-  Б) Fe2+ та SO42-   В) Zn2+ та S2-
VI.  Укажіть, яке середовище буде у розчині, якщо РН=5
А) нейтральне  Б) кисле   В) лужнє   Г) солоне
VIІ.  Укажіть, за допомогою якого реактиву можна визначити йони Cl- у розчині:
А) барій сульфат       В) аргентум сульфат
Б) барій нітрат           Г) аргентум нітрат

2. Яка з реакцій йонного обміну відбувається до кінця? Відповідь підтвердить 
йонно-молекулярними рівняннями:
а)  Ba(OH)2 +NaSO4   б) Ba(NO3)2NaCl→
3. На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне та повне йонне рівняння:
2H+ + S2- = H2S↑;
4. Обчисліть масу солі, що утворилась при взаємодії оксиду натрію з розчином хлоридної кислоти масою 80 г масовою часткою кислоти 8%.

Немає коментарів:

Дописати коментар