неділя, 17 травня 2020 р.

Підготовка до контрольної роботи 7 КЛАС

І. Виберіть одну правильну відповідь

1.  Виберіть твердження справедливе для розчинів
а.            Речовина, що за звичайних умов є рідиною
б.            Неоднорідна суміш твердої речовини та води
в.             Неоднорідна суміш рідини та води
г.             Речовини,  що змішані між собою
д.            Однорідна суміш, що складається з кількох компонентів
е.            Суміш, в якій частинки твердої речовини розподілені в будь - якій рідині

2.  Вкажіть  яке висловлювання відповідає означенню індикатора - це речовина, яка:
а.             не змінює забарвлення у чистій воді;
б.             змінює забарвлення у чистій воді;
в.             змінює забарвлення в лужному середовищі;
г.             не змінює забарвлення, якщо змінюється середовище
д.             змінює забарвлення в залежності від середовища;
е.            змінює забарвлення в залежності від навколишнього середовища;
ж.           змінює забарвлення в кислому середовищі;

3.       Виберіть аномальну властивість води
а.       Завдяки низькій теплоємності регулює підвищує температуру повітря
б.       Завдяки низькій теплоті плавлення викликає  повені
в.       Об’єм при плавленні зменшується
г.        Об’єм при охолоджені зменшується
д.       Густина речовини у твердому стані більша ніж густина речовини у рідкому стані

4.  Виберіть означення масової частки розчиненої речовини
а.   Визначають як добуток густини води на її об’єм
б.  Виражають як масу речовини, що можна розчинити у 100 г води за стандартних умов
в.   Відношення маси розчиненої речовини до об’єму розчину
г.   Відношення маси речовини до маси води
д.  Відношення маси розчиненої речовини до маси розчину
е.   Відношення маси розчиненої речовини до 1 кг розчинника

ІІ. Виберіть усі правильні відповіді
5   .  Виберіть формули кислотних оксидів у наведеному переліку
H2O2, Fe3O4, H3PO4,  CO2,  CaO,  SO2,  P2O5

6 .     Виберіть формули основних оксидів у наведеному переліку
H2O2, Na2O, H3PO4,  CO2,  CaO,  SO2,  NaOH

IІІ  Встановіть відповідність
7.     Встановіть відповідність речовини та забарвлення індикатора
Речовина:
А) луг;
Б) кислота;

Колір фенолфталеїну:
1) оранжевий;
2) малиновий;
3) рожевий;
4) безбарвний.

ІV. Перетворіть схеми на рівняння реакцій:
А) магній + кисень
Б) барій оксид + вода
В) хлор(ІІІ) оксид + вода


V. Розв'яжіть задачі
1.   3 кг цукру розчинили у 4 кг води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини.
2.   Обчисліть масу розчину з масовою частою речовини 20%, якщо маса розчиненої речовини становила 44 г.
3.   Обчисліть масу кислоти у розчині масою 32 кг, якщо масова частка кислоти становить 25%.
4.   Розчин солі масою 250 г  змасовою часткою речовини 20% спочатку нагріли, при цьму випарувалась вода об"ємом 150 мл, потім до утвореного розчину додали 15 г солі. Обчисліть масову частку речовини в утвореному розчині.




Немає коментарів:

Дописати коментар