неділя, 17 травня 2020 р.

8 КЛАС "ПІДГОТОВКА ДО ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИ З ТЕМИ "КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН"


1.Серед формул речовин вкажіть формулу солей ортофосфатної кислоти:
А) HPO3;   Б) H3PO4;   В) K3P;   Г) Na3PO4.
2 . Вкажіть речовину, яка відноситься до лугів:
А) Al(OH)3                        В) КOH
Б) Zn(OH)2                       Г) Mg(OH)2
3. Вкажіть оксид, який відноситься до амфотерних оксидів:
А) Al2O3                        В) К2O
Б) SO3                             Г)MgO
4. Вкажіть назву одноосновної кислоти:
А) сульфідна;  Б) нітратна; В) карбонатна; Г) сульфатна;
5.Вкажіть оксид, який буде реагувати з основами:
А) Na2O                            В) CO
Б) H2SO4                          Г) SO3

6. Вкажіть метал, що реагує з розчином сульфатної кислоти
а) Mg      б) Cu        в) Аg       г) Au
7. Вкажіть продукти реакції, що утворюються при взаємодії  розчинів кислот  з основами
а) нова основа та нова кислота
б) сіль та вода
в)  сіль та кислота
г) сіль та основа
8. Вкажіть оксид, який  буде реагувати з кислотами:
А) Р2О3   Б) Al2O3                         В) СО2   Г) Вa(OH)2
9.  Вкажіть продукти реакції, що утворюються при взаємодії  розчину кислоти з основним оксидом
а) сіль та кислота
б) сіль та основа
в)  сіль та водень
г) сіль та вода
10. Вкажіть колір лакмусу в кислому середовищі
а)  безбарвний
б) червоний
в) малиновий
г) жовтий
11. Вкажіть сполуку,  яка  буде реагувати з водою:
а) ZnO б) Fe(NO3)3       вBaO            г) H2SO4
12.Виберіть серед запропонованих оксидів  амфотерний
а) алюміній оксид               в) сульфур (VІ) оксид
б) калій оксид                      г) магній оксид
13. Укажіть речовину, з якою буде реагувати барій хлорид
а) натрій гідроксид
б) натрій сульфат
в) натрій нітрат
г) натрій оксид
14. Вкажіть назву безоксигенової кислоти:
А) сульфідна;                   Б) нітратна ;

В) карбонатна;                   Г)сульфатна;

Немає коментарів:

Дописати коментар